Phần 1: Tổng quan về hacking và security.

Phần 2: Giới thiệu tổng quan về dịch ngược và viết mã khai thác

  • Dịch ngược và các ứng dụng của nó
  • Viết mã khai thác: Nó là gì? Tại sao đây là kĩ năng quan trọng đối với một hacker?

Phần 3: Chuyên sâu về viết mã khai thác

  • Lỗi tràn bộ đệm
  • Lỗi định dạng chuỗi
  • Các lỗi liên quan tới heap: used after free , tràn heap….
  • Các lỗi không thuộc các lớp trên

Phần 4:

  • Tổng quan về tìm lỗi ( cơ bản về phân tích tĩnh, cơ bản về fuzzing …)
  • Tổng quan về các biện pháp bảo vệ hiện đại ( DEP, ASLR , Heap Mitigation,EMET, Stack Cookie …)
  • Tổng quan về viết mã khai thác trên các nền tảng khác nhau: Android, MacOS…

Lưu ý: người tham gia cần chuẩn bị một laptop windows có cài sẵn vmware bản mới nhất.