Tết Nhâm Thìn 2012 năm nay, VNSECURITY phối hợp cùng HVA tổ chức một hội thảo mini, nơi diễn giả trong và ngoài nước trình bày và trao đổi về những kinh nghiệm thiết thực trong việc đảm bảo an toàn cho sản phẩm cũng như hệ thống thông tin của doanh nghiệp cũng như những nghiên cứu và phát triển mới nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin ở Việt Nam và thế giới.

Vui lòng đăng ký tham gia và gửi bài tham luận ở http://tetcon.org.

Ngày quan trọng

  • Hạn chót gửi đề tài: 31/12/2011.
  • Ngày công bố chương trình: 3/1/2012.
  • Ngày hội thảo: 13/1/2012.

** Quyền lợi diễn giả **

Nếu được chọn làm diễn giả, bạn sẽ được:

  • Mời dự họp mặt tất niên của HVA.
  • Mời dự hợp mặt tất niên của VNSECURITY – CLGT.
  • Nếu bạn không ở Sài Gòn, có thể chúng tôi sẽ đài thọ vé máy bay khứ hồi và khách sạn.