Cái mà mình thật sự quan tâm không phải về chất lượng sản phẩm diệt virus này (nó tốt, ok, http://www.computerworld.com/s/article/9134753/Antivirus_testing_outfit_Microsoft_Security_Essentials_makes_the_grade) mà là:

  1. Còn ai muốn bỏ 290.000đ để mua một sản phẩm diệt virus ba xạo kia không?
  2. Còn đất sống cho các sản phẩm diệt virus cho Windows nữa không?

Khi đọc tin này có lẽ bạn đã có thể download thử MSE tại http://www.microsoft.com/Security_essentials/.