Có điều là, ngoài các vấn đề kỹ thuật cơ bản khác, bản thân trung tâm điều phối lại sử dụng những địa chỉ thư điện tử như thế này đây:

office@vncert.vn

canhbaothurac@vncert.vn

canhbaothurac@gmail.com

canhbaothurac@yahoo.com.vn

Thứ nhất, trang web của trung tâm của Bộ TTTT có địa chỉ http://antispam.vncert.gov.vn mà lẽ nào không tạo được một vài địa chỉ thư cùng domain, hoặc ít nhất là @vncert.gov.vn?

Thứ hai, domain vncert.vn không thể hiện được tính quản lý của Nhà nước. Domain này hoàn toàn như một domain thương mại thông thường.

Thứ ba, và tệ hại nhất, là sự sử dụng những dịch vụ miễn phí như gmail.com và yahoo.com.vn để thu nhận các thông tin nhạy cảm. Điều này sẽ tạo điều kiện cho những kẻ giả danh tạo ra các tài khoản tương tự canhbaothurac như canhbaospam, canhbaovncert, v.v…

Lẽ nào trung tâm điều phối chống thư rác lại tiếp tay cho những kẻ rải thư rác?